Polityka prywatności

Polityka prywatności dla firmy DERPROF opartej na platformie oraz polityka plików cookies może wyglądać następująco:

DERPROF: 58-200 Dzierżoniów, oś. Kolorowe 19b/14 e-mail: biuro@derprof.pl

Polityka prywatności:

  1. Zbieranie danych osobowych: a. Firma DERPROF może zbierać dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania, tylko w przypadku dobrowolnego udostępnienia tych informacji przez użytkownika za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub innych miejsc na stronie internetowej. b. Dane osobowe są zbierane w celu odpowiedzi na zapytania użytkowników, świadczenia usług, przetwarzania zamówień, udzielania informacji o produktach i ofertach firmy oraz do celów marketingowych, o ile użytkownik wyraził na to zgodę.
  2. Używanie, przechowywanie i ochrona danych osobowych: a. Firma DERPROF używa zebrane dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, o których został poinformowany użytkownik. b. Dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny i chronione przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub uszkodzeniem. c. DERPROF nie udostępnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usług, realizacji zamówień lub spełnienia innych określonych celów.
  3. Prawa użytkowników: a. Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia ich, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. b. Użytkownicy mają prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. c. Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.